Lustra drogowe

Wykonujemy lustra drogowe typu U-18a, U-18b o przeznaczeniu do montażu w miejscach o ograniczonej widoczności dla kierowców, zwłaszcza przy:

  • skrzyżowaniach dróg i ulic osiedlowych
  • wyjazdach z posesji
  • przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic
  • drogach wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.

Nasze lustra są:

  • wykonane z akrylu oraz poliwęglanu co czyni je odpornymi na uderzenia
  • umieszczone w stabilnej obudowie
  • otoczone biało-czerwoną ramką
  • wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.04.2008
  • przystosowane do montażu na ustalonej wysokości,  minimum 2 m od poziomu chodnika (pobocza)

Dla większego zabezpieczenia lustra, stosujemy siatki zabezpieczające.